DEN SVENSKA EXPORTEN

Starkt år för svensk läkemedelsexport

Bild: Martina Holmberg / TT

Den svenska läkemedelsexporten fortsätter att öka. Sveriges miljöarbete kan vara en bidragande faktor, menar Peter Leander, kommunikationschef på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

På tio år har den svenska läkemedelsbranschen ökat sin export med 60 procent och har idag ett värde på 100 miljarder kronor. Enligt branschorganisationen Lif väljer internationella läkemedelsföretag att investera i Sverige i och med en hög kompetens och avancerad teknisk förmåga. Peter Leander, kommunikationschef på Lif, menar att det även kan bero på Sveriges miljötänk.

– Att Sverige och svensk läkemedelsproduktion har kommit långt i sitt miljöarbete kan vara ytterligare en faktor som gör att man väljer att förlägga produktionen i Sverige, givet den internationella gröna omställning som nu pågår, säger han.

Pressmeddelande: Ännu ett starkt år för svensk läkemedelsexport