KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Näringslivet om klimatkrisen: ”Vi vill vara en del av lösningen”

Atlas Copcos hållbarhetschef, Sofia Svingby Bild: Pressbild

IPCC:s senaste rapport sporrar näringslivet att ta ytterligare steg mot en hållbar framtid. Di har frågat företagen om hur de ser på sin roll i den gröna omställningen.

Niklas Johansson, Direktör för kommunikation och klimat på gruvföretaget LKAB, menar att bolagen har möjlighet att genomföra stor skillnad för hela stål- och järnindustrin.

– Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom.

För SAS, del av flygindustrin som längre pressats ur klimatsynpunkt, gäller det att följa de uppsatta målen.

– Vi har satt mål om att reducera de klimatpåverkande utsläppen där vi fortsätter att arbeta med oförminskad kraft. Viktigast för oss är att reducera de klimatpåverkande utsläppen på kort- och lång sikt. Vi fortsätter vårt arbete. Vi uppfattar att detta varit tydligt redan i tidigare publicerade rapporter, säger John Eckhoff, presschef SAS.

Atlas Copcos hållbarhetschef, Sofia Svingby, framhåller att företaget vill vara, och kan vara, en del av lösningen på klimatproblemen. Både genom att sänka sina egna utsläpp och hjälpa kunderna sänka sina.

Di: ”På en övergripande nivå understryker IPCC-rapporten vetenskapligt det som vi känner till från tidigare rapporter och studier”

IPPC:s rapport

Rapporten skänker både oro och framtidshopp

Di: ”Klimatkrisen kan inte lösas utan kärnkraft”