KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Satsningen som gick förlorad – nya reaktorer hade stått klara idag

Mats Gustavsson, energidirektör på Boliden och tidigare vd på Industrikraft. Bild: Pressklipp Second Opinion, Svt och Dagens Opinion. Pressbild

För 15 år sedan bildades Industrikraft i Sverige AB. Målet var att bygga två nya kärnkraftsreaktorer tillsammans med Vattenfall men projektet stupade på mållinjen. ”Ambitionen var att reaktorerna skulle stå klara idag”, säger Mats Gustavsson, som var vd på Industrikraft, till TN.

Den nuvarande regeringens ambition är att bygga ny kärnkraft motsvarande en effekt om två stora reaktorer som ska vara på plats 2035.

Och det brådskar.

De flesta scenarier för det framtida elbehovet talar om en fördubbling av efterfrågan mot dagens produktion på 170 TWh. Redan 2030 räknar branschorganisationen IKEM med att industrins efterfrågan på el kommer att ha ökat med 72 TWh.

Men än så länge finns det inga beslut om byggstart för varken ny kärnkraft eller havsbaserade vindparker. Den europeiska stamnätsorganisationen ENTSO-E konstaterar att Sveriges två södra elområden har sämst självförsörjningsgrad i Europa och den energiintensiva industrin i västra Sverige kan inte investera på grund av elbrist.

I en debattartikel i DN skriver flera tunga industriföreträdare att läget är akut och att de kan vara med och finansiera utbyggnaden.

”Vi vill inte bara se en utbyggnad av kärnkraft, utan vi är också på olika sätt villiga att engagera oss i denna fråga, bland annat genom att teckna långsiktiga avtal om att köpa den el som i framtiden kan produceras av nya kärnkraftsanläggningar och för några genom att bidra med delfinansiering av utbyggnaden”.

Ringhals 5 och 6 på plats 2024

Men det kunde ha sett annorlunda ut. Det berättar Mats Gustavsson, energidirektör på Boliden. För 15 år sedan förhandlade han med Vattenfall om att sätta spaden i marken för att börja bygga Ringhals 5 och 6. Målet var att de nya reaktorerna skulle stå klara runt 2023 – 2024 eftersom Ringhals 1 och 2 planerades att tas ur produktion på 20-talet.

– Vi förstod vart det barkade hän och ville säkra upp den här kraften och vi var, enligt mig, mycket nära att skriva på ett definitivt avtal med Vattenfall om att börja bygga men i samma veva fick den dåvarande vd:n för Vattenfall Lars G Josefsson sparken av Maud Olofsson på grund av bolagets affärer i Tyskland.

Industrikraft AB bildas

Det fanns också en oro för att den gemensamma elmarknad som EU planerade, och nu har genomfört, skulle leda till högre elpriser då Sverige blev exponerat mot den europeiska elmarknaden.

– Man sa att det inte kommer att spela någon roll vart elen kommer ifrån, men vi såg att det som framför allt planerades ute i Europa var förnybar el och vi menade att det skulle vara för oförutsägbart för den svenska industrin. Vi behövde planerbar produktion också, säger Mats Gustavsson.

Därför bildades Industrikraft i Sverige AB 2008 av fem elintensiva företag. Det var Holmen, SCA, Boliden, Stora Enso och Eka Chemicals. Mats Gustavsson blev vd medan Skogsföretaget Holmens dåvarande vd Magnus Hall blev styrelseordförande.

– Det fanns ett stort fokus på den här frågan och ett starkt stöd från hela industrin att få ny kärnkraft på plats för att garantera industrins konkurrenskraft, konstaterar Mats Gustavsson.

Vid den här tidpunkten gällde fortfarande den så kallade tankeförbudslagen som förbjöd alla planer på ny kärnkraft. Det bröts dock i och med energiuppgörelsen 2009 då den dåvarande partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson gjorde upp med de övriga allianspartierna om kärnkraften.

Oro för elbrist

Men även om 2009 års energiuppgörelse applåderades fanns det ett missnöje med förutsättningarna. Att bygga ny kärnkraft var nämligen förbehållet de existerande aktörerna som endast kunde bygga på de befintliga sajterna.

Mats Gustavsson menar att energiuppgörelsen därmed låg som en våt filt över utvecklingen och inte släppte in några nya spelare.

– Jag påpekade att det var viktigt att få en konkurrens så att andra aktörer skulle kunna bygga. Enligt lagen var man också tvungen att släcka de existerande reaktorerna innan nya kunde påbörjas.

Men Industrikraft AB såg nu en väg framåt för kärnkraften och i slutet av oktober 2009 inledde man ett samarbete med Vattenfall om att börja planera för att bygga ut Ringhals 5 och 6. De fem elintensiva bolagen i Industrikraft var också, likt dagens industritoppar, beredda att tillsammans med Vattenfall investera i projektet.

I pressmeddelandet för det ingångna samarbetet kunde man läsa:

”Den svenska basindustrin gör nu gemensam sak med Vattenfall för att säkra kraftproduktionen och tillgången på el till konkurrenskraftiga priser i framtiden. Målet är att långsiktigt trygga industriell verksamhet i Sverige. Grunden till samarbetet är också den gemensamma insikten om att det kommer att uppstå en brist på baskraft då svenska kärnkraftverk tjänat ut”.

– Det fanns en oro för elbrist och den situation som nu har uppstått i framför allt södra Sverige där vi har ett underskott av el och kraftiga svängningar i elpriset, säger Mats Gustavsson.

”Alltmer omöjlig situation”

Det fanns en förhoppning att Vattenfalls nya norska vd Öystein Löseth skulle ta upp stafettpinnen efter att Josefsson fått sparken, men han valde att avsluta projektet 2012.

– Hans argument var att det kommer att bli ett överskott på el och låga priser. Vi höll med om det, men argumenterade att det är perioden efter 2020 som är kritisk, och det har vi ju tyvärr fått rätt om, säger Mats Gustavsson.

Han vill inte framstå som efterklok, men konstaterar att Sverige nu satt sig i en svår sits som alltmer påverkar industrins konkurrenskraft och därmed AB Sverige.

– Vi ska fördubbla elproduktionen på en väldigt kort tidsperiod för att bland annat kunna använda vätgas i de industriella processerna. Då måste vi ha den billigaste elen i världen för annars kommer det inte att gå.

I Svenska kraftnäts senaste långtidsprognos uppger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät, att det behövs ny kraftproduktion motsvarade en ny stor kärnkraftsreaktor per år för att kunna tillgodose den stigande efterfrågan på el.

Klarar man inte av den produktionsutbyggnaden i kombination med att nya nät byggs kommer elpriserna i norra Sverige att stiga kraftigt, menar Svenska kraftnät.

– Svensk industri är byggd på låga energikostnader. Nu måste vi hantera en situation som blir mer och mer omöjlig för varje dag, säger Mats Gustavsson.

Vattenfall återupptog planerna på att bygga nya reaktorer 2014 och inledde markundersökningar på Väröhalvön väster om Ringhals.

De planerna slopades dock kort därefter av den dåvarande vd:n Magnus Hall.

"Frågan är inte aktuell än på tio år skulle jag tro. Så vi avvaktar bland annat diskussionerna i energikommissionen och marknadsförutsättningar. Just nu är inte den frågan överhuvudtaget aktuell", sa Vattenfalls vd Magnus Hall till SVT.