KLIMATOMSTÄLLNINGEN

IKEM: Räcker inte med bio-CCS-satsning

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Bild: Bengt Säll

Regeringen lägger 100 miljoner kronor på stöd till bio-CCS i budgeten. Otillräckligt, och en snedvridning av tekniken. Det menar Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

– Klimatet gör ingen skillnad på kolets ursprung, det borde inte regeringen heller göra. Satsningen måste breddas att också omfatta CCS från fossila utsläpp, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, i ett pressmeddelande.

– Beroendet av fossila kolkällor måste minska och kemiindustrins råvaruförsörjning måste säkras. Efterfrågan på kolatomer beräknas fördubblas under de närmsta 25 åren. Då duger inte en politik för enkom bio-CCS. Kolcirkeln måste slutas så att industrin kan återanvända alla kolatomer, avslutar han.

IKEM: Satsning på bio-CCS otillräcklig