SVERIGES ENTREPRENÖRER

Startup ska ska minska otryggheten i bostadsområden

Det Årebaserade startup-företaget Collactivate har utvecklat en automatiserad plattform som samlar in och analyserar händelser som upplevs som otrygga, rapporterar Breakit.

Collactivate ska hjälpa fastighetsbolagen att komma till rätta med problem i utsatta bostadsområden. Plattformen ska fungera som ett komplement till vakter genom att exempelvis skrämma bort gäng från utrymmen i fastigheten med hjälp av höga ljud. Nu investerar Almi Invest, Tillväxtkassan och affärsänglar fyra miljoner kronor i bolaget, skriver Breakit.

Breakit: Collactives smarta lösning ska minska otryggheten i bostadsområden