FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) går budgetpromenad med budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Bild: Pontus Lundahl/TT

Pwc har sållat ut de viktigaste förslagen ur regeringens budget för dig som företagare.

Bland annat handlar det om jobbskatteavdraget som förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år genom att skattereduktion ges med en större andel av arbetsinkomsterna.

Ett annat förslag är att reseavdraget behålls i sin nuvarande form och den nya avståndsbaserade modellen för skattelättnad för arbetsresor inte införs.

Pwc: Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare