FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Ledarskapsexpert: Så blir du en bra ledare

Att vara prestigelös är en viktig egenskap för en ledare. Men det finns många fler faktorer som spelar in. Företagarna har talat med ledarskapskonsulten Tommy Jansson.

Tommy Jansson listar sex kompetenser som kännetecknar en bra ledare. Här är några av dem:

  • Ha en god samarbetsförmåga
  • Var lyhörd och värna samarbete. Se både individ och grupperspektivet, och ta tillvara på medlemmars synpunkter och idéer.
  • Var en förebild
  • Att andra ska inspireras av dig är en viktig ledaregenskap, speciellt när man leder unga människor.
  • Var modig
  • Mental styrka och mod är viktigt hos en ledare. Samtidigt måste man också kunna erkänna sina fel och hantera motgångar på ett moget sätt.
  • Våga ha humor!
  • Ett gott skratt på goda grunder är alltid läkande. Dessutom kan en ledares mod att bjuda på sig själv avdramatisera svåra uppgifter.

Företagarna: ”Målsättningen är att få ut optimalt av varje individ”