REGELKRÅNGLET

Tiptapp får rätt mot Stockholms stad

Bild: Anders Wiklund/TT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver förbud mot återvinningsappen Tiptapp. Domen är slutlig och kan inte överklagas.

2018 förbjöd Stockholms stad delar av återvinningsappen Tiptapps verksamhet. Kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett Tiptapp rätt mot kommunen.

– Det är bra att vi nu har en vägledande dom som klargör att renhållningslagstiftningen inte hindrar enskilda från att hjälpa varandra med återvinningen. Under processen har vi fått stöd av ett växande antal kommuner och vi är glada över att äntligen ha fått ett slutligt besked i frågan, säger Tim Bjelkstam, en av Tiptapps grundare, i ett pressmeddelande.

Centrum för rättvisa: Tiptapp får rätt mot Stockholms stad – Mark- och miljööverdomstolen upphäver förbud mot populär återvinningsapp