REGELKRÅNGLET

Undersökning: Företag skulle anlita revisor utan lagkrav

Maaria Martin-Vivaldi, affärsområdeschef Revision på Grant Thornton. Bild: Anton Brunnberg

83 procent av företagen skulle anlita en revisor även om det inte funnits ett lagkrav, visar en ny undersökning.

En undersökning bland 1 000 medelstora företag gjord av Grant Thornton visar att 83 procent skulle anlita en revisor även om det inte vore lagkrav. De tyngsta skälen är att revisorn gör en värdefull internkontroll och dessutom ger vägledning i företagandet.

– Komplexiteten hos medelstora företag idag samt den ökade regelbördan gör att vi revisorer har en allt viktigare roll. Vi ser även ökade krav på transparens från bland annat investerare och leverantörer. Lägg till detta en ökad ekonomisk brottslighet och cyberhot, säger Maaria Martin Vivaldi, auktoriserad revisor och chef för Grant Thorntons revisionsverksamhet i Sverige, i ett uttalande.

PM: 8 av 10 företag vill anlita revisor – även utan lagkrav