KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klockan klämtar för Cementa

Cementas kalkbrott i Slite vid Filehajdar. Nu upphör tillståndet för att bryta kalk för cementtillverkning. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Ekonomi (TT)

Tiden går nu ut för Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland. Kunderna riskerar ransonering om cement blir en bristvara.

Men företaget har inte övergivit hoppet att regeringen ska bevilja ett tillfälligt tillstånd som gäller bortom den 31 oktober.

– Nu avvaktar vi. Från och med måndag har vi ingen möjlighet att bryta kalksten där längre, säger Emma Sjöberg, kommunikationsansvarig på Cementas moderbolag Heidelberg Cement norra Europa, till TT.

– Vi har ökat upp sprängningen under den senaste tiden och har ett lager av kalksten som räcker upp till ett par veckor.

Skulle cementbrist därefter uppstå måste Cementa kvotera leveranserna till sina kunder. Ransoneringen blir baserad på kundernas beställningar under de senaste 36 månaderna.

– Vi har informerat kunderna om att det kan bli aktuellt, säger Emma Sjöberg.

I slutet av september sände Cementa in en ansökan om förlängt tillstånd till regeringen. För närvarande pågår en andra remissrunda med synpunkter från myndigheter, enskilda och andra berörda.

Skulle regeringen säga ja till ansökan överklagas det sannolikt till Högsta förvaltningsdomstolen. Flera miljöorganisationer har lovat att driva saken dit i så fall.

På Cementas anläggning i Slite arbetar runt 230 personer. En del anställda får bereda sig på att få andra arbetsuppgifter när produktionsapparaten försätts ur normalläge. Men företaget planerar inte för permitteringar, uppger hållbarhetschef Karin Comstedt för TT.

Fakta

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Det befintliga brytningstillståndet löper ut den 31 oktober 2021.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Regeringen har för att undvika akut cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt föreslagit tillfälliga undantag i miljöbalken. Den omfattar bara sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet sade den 16 september nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men regeringen gick ändå vidare och den 29 september röstade riksdagen ja till lagförslaget.

Regeringen arbetar sedan den 21 september med bolagets ansökan om tillfälligt tillstånd. Ansökan är ute på en andra remissrunda till myndigheter och andra berörda där sista datum är den 8 november.

Regeringen väntas tidigast fatta beslut om ansökan i mitten av november.

Regeringens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.