DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Almegas tjänsteindikator visar på återhämtning

I Almegas tjänsteindikator är det tydligt att återhämtningen fortsätter. Sysselsättningen ökar kraftigt, företagen är optimistiska inför framtiden och produktionen har passerat nivån som rådde innan pandemin.

– Den privata tjänstesektorn är äntligen tillbaka på nivåer som rådde innan Coronautbrottet. I juli var produktionen i tjänstesektorn 1,8 procent högre än i januari 2020, rensat för säsongsvariationer, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn, i ett pressmeddelande.

Två av tre jobb som försvann under pandemin har nu kommit tillbaka.

– När läget var som värst var närmare 80 000 jobb försvunna i tjänstesektorn. Antalet har nu minskat till 25 000 och företagen är förhoppningsfulla om att jobbtillväxten kommer att hålla i sig, säger Patrick Joyce i pressmeddelandet.

Almega: Tjänstesektorn är tillbaka