DEN SVENSKA INDUSTRIN

Industrins kravlista: ”Ska bli en världsledande nation”

Bild: Pressbild

Svensk industri lanserar ett 12-punktsprogram för att lyfta Sverige till världstoppen igen. ”Om vi inte löser tillståndsfrågan blir det svårt att genomföra investeringar för att klara av klimatomställningen”, säger Maria Sunér, vd på Svemin, till TN.

När pandemin klingar av står svensk industri redo för att växla upp, med rätt förutsättningar. Industrinäringen har enats om en gemensam agenda för att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

– Vi ser ett behov av bättre industripolitik i Sverige. Industrin har klarat sig bra genom pandemin och nu ser vi att att det finns goda möjligheter för svensk industri att utvecklas och bli en källa för mer välfärd och fler arbetstillfällen. Nu behöver vi samarbeta för att Sverige ska bli en världsledande nation i klimatomställningen, säger Maria Sunér, vd på Svemin.

Industrins reformagenda identifierar 12 områden där behovet av reformer är stort. Det handlar bland annat om att effektivisera tillståndsprocesserna, säkra elförsörjningen, stärka kompetensförsörjningen och att förbättra villkoren för startups.

Maria Sunér konstaterar att det har blivit väldigt tydligt att tillståndsprocesserna är en flaskhals för industrins utveckling.

– Om vi inte löser tillståndsfrågan blir det svårt att genomföra många av de investeringar som industrin planerar att göra för att klara av klimatomställningen. Det tillsammans med oron för elförsörjningen är två frågor som är väldigt centrala för oss.

Processerna blir extra komplicerade för gruvnäringen eftersom aktörerna inte kan välja vilken plats anläggningen ska placeras.

– När en industri ska ta mark i anspråk står man alltid inför en komplicerad process, särskilt om det gäller mark som inte tidigare använts för industriverksamhet. Man pratar ofta om Northvolt som ett exempel på en smidig process, men då ska man komma ihåg att de tittade på över 20 kommuner för att bland annat undersöka var de lättast kunde få miljötillstånd. En gruva däremot måste ligga där mineralerna finns.

En annan stor farhåga för gruvnäringen och hela industrin är elförsörjningen.

– Tillgången till fossilfri el är avgörande för att industrin ska kunna nå fossilfrihet. Elen måste också vara tillgänglig till ett rimligt och förutsägbart pris.

Möjligheten att anställa kompetent personal är en annan viktig fråga för industrin.

– Kompetensförsörjningen måste säkras på flera sätt. Utbildningssystemet ska möta industrins behov och industrin måste bli bättre på att locka unga till de områdena där de behövs. Vi måste också skapa attraktiva regioner dit folk faktiskt vill flytta. Vi måste även skapa rörlighet på arbetsmarknaden och möjliggöra för arbetsgivare att anställa personer med rätt kompetens från andra länder.

– Det är en kombination av åtgärder som behövs för att stärka svensk industri, säger Maria Sunér avslutningsvis.

Industrins tolv reformområden

1.Effektivisera tillståndsprocesserna

2. Minska regelbördan

3. Möjliggör klimatomställningen

4. Riv hindren för den cirkulära ekonomin

5. Säkra framtidens elförsörjning

6. Stärk infrastrukturen och effektivisera godstransporterna

7. Ta täten i digitaliseringen

8. Stärk industrins kompetensförsörjning

9. Modernisera arbetsmarknaden

10. Satsa mer på FoU

11. Förbättra villkoren för startups

12. Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

Industrins reformagenda: Vi leder den hållbara omställningen