KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Byggbranschen bekräftar cementkris: 280 000 jobb hotas

Om inte Cementa kan fortsätta tillverka cement i Slite riskerar det att slå hårt mot svensk ekonomi och sysselsättning, varnar branschorganisationen Byggföretagen. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Bostäder kan inte byggstartas, infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjs och cirka 280 000 jobb hotas, enligt byggbranschen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland riskerar att få konsekvenser.

"Sverige står inför ett omfattande byggstopp", skriver branschorganisationen Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Den 31 oktober löper Cementas tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite ut. I förra veckan satte Mark- och miljööverdomstolen stopp för fortsatt brytning på orten.

– Här kommer man att märka ett tvärstopp om ingenting händer, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt organisationens konsekvensanalys som överlämnats till näringsdepartementet.

Byggföretagen, Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svensk Betong och Svemin har begärt ett skyndsamt möte med näringsminister Ibrahim Baylan (S) för att diskutera hur stat och branscher tillsammans kan lindra de negativa effekterna.

"Skadar BNP-tillväxten"

Byggstoppet skulle innebära ett hårt slag mot den svenska sysselsättningen, framhåller Elmsäter-Svärd, tidigare moderat statsråd.

– Vi ser att 175 000 personer berörs direkt. Lägg därtill närstående jobb, till exempel betongarbetare och arkitekter, så blir det tydligt att det här kommer att drabba fler än så.

Bara inom bygg- och anläggningsbranschen berörs 280 000 personer, enligt konsekvensanalysen, vilket i sin tur påverkar den svenska ekonomin.

"Byggbranschens andel av BNP är cirka 11 procent. Branschen bidrar med nästan 40 miljarder kronor skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Byggstoppet riskerar därmed att tränga undan hela BNP-tillväxten 2022", heter det i pressmeddelandet.

"Bråttom"

Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli chockade branschen.

– Det kom mitt under byggsemestern. Sedan upphör tillståndet redan den sista oktober. Det är otroligt kort framförhållning, säger Elmsäter-Svärd.

Det innebär att företagen kan behöva börja varsla arbetare redan i augusti.

– För oss är det otroligt bråttom att veta vad regeringen kan göra för att förhindra att det inträffar.

Vidare pekar hon på konsekvenserna för planerade infrastrukturprojekt och nya industrianläggningar.

– De går inte att genomföra om det inte finns betong eller cement, säger Elmsäter-Svärd.

Möte nästa vecka

Ibrahim Baylan bekräftar för TT att han tagit del av konsekvensanalysen och att han avser att bjuda in undertecknade till ett möte på näringsdepartementet nästa vecka.

– Parallellt har jag startat ett arbete på Regeringskansliet för att titta på vad det finns för möjligheter inom de lagar och förordningar vi har. Detta med respekt för att det är en pågående rättsprocess, med allt vad det innebär, och för den åtskillnad som finns mellan regeringen och rättsväsendet, säger han.

Det är tre och en halv månad till den 1 november då Cementa tvingas stänga verksamheten – om domen står sig.

– Då måste man vara på det klara med vad det får för konsekvenser, det är ingenting jag vill spekulera om, tillägger Ibrahim Baylan.

Jesper Karlsson/TT

Fakta

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om att fortsätta och utöka täktverksamheten i Slite på norra Gotland.

Domstolen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte är godtagbar.

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten i Västra brottet och File hajdar-täkten löper ut den 31 oktober 2021.

Cementa kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.