CYBERATTACKERNA

Studie: Få företag testar sin plan för cyberincidenter

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Cirka hälften av alla företag har en plan för att hantera cybersäkerhetsincidenter. Men en stor andel har aldrig testat den för att säkerställa att den funkar, visar en internationell studie från Barracuda Networks.

Studien visar att ungefär en fjärdedel av de större företagen aldrig har testat sin plan. Samtidigt framgår det att ett av tio företag helt saknar en åtgärdsplan för cyberincidenter.

En orsak till detta är att processen upplevs som komplex och tidskrävande.

Men det skapar onödiga cyberrisker, särskilt när lösningarna är närmare än man tror, menar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

"I dag är det fullt möjligt att regelbundet testa sin incidentplan utan att det innebär ett stort och krävande projekt", säger han i en skriftlig kommentar.

Pressmeddelande: Alltför många företag har aldrig testat sin plan för cyberincidenter

Rapport: The CIO report: Leading your business through cyber risk