FRAMTIDENS TRANSPORTER

Krav på elbil när skrotningspremien införs

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) . Arkivbild Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

Har du en bil som är minst 15 år kan du få 10 000 kronor för att skrota den, föreslår regeringen. Kravet är att du köper eller leasar en elbil.

Men förslaget ger ingen större effekt på utsläppen av koldioxid.

Regeringen är nu klar med sitt förslag för hur den tillfälliga skrotningspremien ska fungera. Tanken är att gamla, utsläppsstinna bilar ska fasas ut och ersättas av elbilar. För trots att elbilarna blir fler består 90 procent av fordonsflottan fortfarande av bensin- och dieselbilar.

Förslaget går ut på att den som skrotar sin gamla bil får 10 000 kronor, om man samtidigt köper eller leasar en elbil – ny eller begagnad.

Endast privatpersoner ska kunna ansöka om premien, som är tänkt att införas den 15 augusti i år.

Räcker till 50 000

Regeringen har öronmärkt 250 miljoner kronor för skrotningspremien under 2024 och 2025. Det innebär att pengarna räcker till 25 000 skrotningspremier per år.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) lyfter ofta fram premien som ett exempel på vad regeringen gör för att minska utsläppen. Men enligt beräkningarna i regeringens promemoria kommer effekten inte bli jättestor.

Förslaget bedöms minska koldioxidutsläppen med upp till 200 000 ton, om man antar att bilarna skulle ha körts vidare i två år till utan premien.

Det kan jämföras med att sänkningen av reduktionsplikten vid årsskiftet ökar utsläppen med fyra miljoner ton i år jämfört med 2023. Och årets sänkning av drivmedelsskatten ökar utsläppen med runt 350 000 ton.

Fler ska köra elbil

Frågan är hur många som kommer att lockas till att skaffa elbil på grund av att de får en skrotningspremie.

Enligt uppgifter från Transportstyrelsen var det 800 personer som både skrotade en bil och köpte eller leasade en elbil under 2023. Syftet med skrotningspremien är att öka detta antal, skriver regeringen i promemorian.

Maria Davidsson/TT

Fakta

Skrotningspremien är på 10 000 kronor. Endast privatpersoner kan ansöka.

Den skrotade bilen bör vara klassificerad i utsläppsklass Euro 4 eller i tidigare utsläppsklass.

Bilen som skrotas får inte vara avställd, utan måste användas.

Förordningen ska träda i kraft den 15 augusti 2024 och upphör att gälla vid utgången av 2025.

Källa: Regeringens promemoria