DEN SVENSKA EKONOMIN

Nedgång i ekonomin – men en region står emot

Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Ekonomi (TT)

Norrland är undantaget i en kylslagen svensk ekonomi. Stockholm och Göteborg får ett tufft 2024 men läget ljusnar nästa år, visar en analys av Nordea.

– Ekonomin börjar vända uppåt under det här året, säger Susanne Spector på Nordea.

Skillnaderna i tillväxt har varit stora runtom i landet de senaste åren, visar Nordeas analys av konjunkturen uppdelat på åtta regioner.

– Hög inflation och höga räntor har slagit mot storstadsområdena, där konsumtion och bostadsbyggande är förhållandevis större delar av den lokala ekonomin, medan det är en stark utveckling i norr, säger Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys på Nordea.

Tillväxten breddas

Övre och mellersta Norrland är de landsändar som spås ha en bruttoregionprodukt, BRP (regional BNP), över nollstrecket i år, enligt Nordeas prognos.

– Mest intressant i norr är att tillväxten också breddas, från att ha varit ganska koncentrerad till Västerbotten, ser vi nu att det går starkt i hela Norrland, säger Susanne Spector och exemplifierar med gröna satsningar och försvarsindustrin.

I Västsverige, Mälardalen och Stockholmsregionen pekar det i stället åt andra hållet.

– Stockholm tappar fart och tittar man på konjunkturindikatorer framåt ser det ut som en fortsatt svag utveckling. Den allmänna bilden är att de kvarvarande effekterna av pandemin har varit större i Stockholm. Man har inte återhämtat sig på samma sätt som i resten av landet, säger Spector.

Efterfrågan på arbetskraft har fallit mer i Stockholmsregionen, som ännu inte nått tillbaka till de relativt låga arbetslöshetsnivåerna 2019, innan pandemin.

Trots vikande inflation och lägre räntor vid horisonten har även bostadsbyggandet det fortsatt tufft i landet. Långsamt växande befolkning och höga kostnader dämpar.

Lyfter 2025

Generellt ser det ändå ut att ljusna. BRP och sysselsättning lyfter nästa år enligt prognosen.

– 2025 räknar vi med att det har vänt och att vi ser en god tillväxt i riket, säger Susanne Spector.

Joakim Magnå/TT