DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Hjärnan bakom lägsta skatten i Sverige: ”Aldrig lagt besparingskrav”

När Michaela Fletcher (M) tillträdde som KSO i Österåker 2010 var skattesatsen i kommunen 19:23. I år är den 16:60. Bild: Moderaterna/Mostphotos

Tydliga finansiella mål, en stabil uppräkning till kärnverksamheterna samt en anti sväll-policy. De är nycklarna till att Österåker sänkt skatten med nästan 20 procent sedan början av 2000-talet. ”Det finns inget som säger att det blir bättre ju fler medarbetare det finns inom administrationen”, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Sedan år 2000 finns det bara en kommun i hela Sverige där den totala kommunalskatten, det vill säga kommunskatt plus regionskatt, har minskat: Österåker. 2004 tog kommunen ut 20:23 per hundralapp i skatt. 2024 är den siffran 16:60. En minskning med 3,6 procentenheter, och 18 procent totalt.

Anledningen stavas en uttalad plan om att göra maximalt för varje skattekrona.

− Vi har höjt kvalitén till en lägre kostnad. Vi har aldrig lagt ett effektiviseringskrav eller besparingskrav under min tid i det som vi kallar för kärnverksamheter, skola, omsorg och vård. Det har vi lyckats med tack vare politisk vilja och skickliga och kompetenta medarbetare, säger Michaela Fletcher.

”Det här måste jag göra någonting åt”

Michaela Fletcher bestämde sig för att bli lokalpolitiker 2005. När hon skulle flytta från Gärdet till Österåker med en nyfödd dotter och en treårig son frågade en förskolelärare varför de skulle flytta till Sveriges sämsta kommun vad gäller barnomsorg?

− Då tänkte jag att det här måste jag ju göra någonting åt, säger Michaela Fletcher.

Efter valet 2010 tillträdde hon som KSO i Österåker. Bland det första hon gjorde var att sätta en tydlig ekonomisk plan som kommunen förhöll sig ”slaviskt” till.

Tillsammans med kollegan Mohammed Khoban, som 2018 tilldelades Helmer Fredrikssons stiftelses pris för främjande av offentlig sparsamhet, sattes hon till exempel det finansiella målet att kostnadsutveckling per invånare inte får överstiga 3% över en mandatperiod.

− Med tydliga mål har man något att förhålla sig till i budgetdialogerna. Då blir det tydligt vad som går och inte går ekonomiskt, säger Michaela Fletcher.

Anti sväll-faktor en nyckel

En bidragande anledning till att kommunen kunnat sänka skatten är deras ”anti sväll-policy”. Det flyttar in cirka 1000 personer per år till Österåker. Men det betyder inte nödvändigtvis fler medarbetare inom administration.

− Det finns inget som säger att det blir bättre ju fler medarbetare det finns inom administrationen. Vi har satt en begränsning, säger Michaela Fletcher.

I stället har fokus legat på att ha en stabil och jämn uppräkning av medlen dedikerade till skola, vård och omsorg.

− Det ger en trygghet och en stabilitet i våra verksamheter att vi inte gasar ett år och bromsar ett annat, säger Michaela Fletcher.

Och det har hittills gett bra resultat. Skolresultaten har stadigt ökat, och betygen för årskurs nio är topp 20 i landet. Lärarna i kommunen är bland de bäst betalda i landet, och elevhälsan lyfts fram som en förebild Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun”

Michaela Fletcher menar att kommunens alla småföretagare är vitala för den goda ekonomin. En stor del av arbetet i kommunen läggs på att underlätta för företagarnas vardag, när det gäller till exempel etableringar och tillståndsprövningar.

− Det må låta som en floskel att framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun, men det stämmer. 40 procent av våra skatteintäkter kommer från anställda inom småföretag, säger hon.

− Vi måste se till att allt är på topp. Vi måste toppa vårt lag inom tjänstemannakåren hela tiden, och skapa en teamkänsla inom hela kommunen för att visa våra medborgare och företagare att vi är en serviceorganisation för dem.

Österåkers arbete har inte gått obemärkt förbi. Flera kommuner har hört av sig för att höra hur de bär sig åt. Även tjänstemännen på Finansdepartementet är intresserade.

− Det är folk från allt från Piteå till Åstorp som hört av sig. Vi ska anordna en hel-eller halvdag där vi bjuder in alla, avslutar Michaela Fletcher.

Michaela Fletchers 3 tips för att kunna sänka kommunskatten

1.Var medveten om att politiken äger budgeten. Tillåt inga äskanden från nämdena, oavsett om det är i en kommun med 5 000 eller 800 000 invånare.

2.Gör en långsiktig ekonomisk plan.

3.Ha respekt för vem som har skapat värdet. Vems är pengarna som vi använder?