DE SVENSKA LÖNERNA

Nya siffror: Reallönerna ökar

Bild: Henrik Montgomery/TT

Lönerna ökade med 4,3 procent i november jämfört med samma månad förra året. Det innebär en reallöneökning med 0,7 procent, den snabbaste stärkningen av köpkraften sedan juli 2021. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Konsumentpriserna exklusive boräntekostnader (KPIF) steg med 3,6 procent i november enligt SCB. Reallönerna ökade därmed med 0,7 procent jämfört med föregående år. Inflationen inklusive boräntor (KPI) steg med 5,8 procent till följd av det senaste årets räntehöjningar. Reallönerna minskade därmed med 1,5 procent om ränteeffekterna är inkluderade.

– Lönerna i hela ekonomin ser ut att öka ungefär i takt med industrimärket. Löneökningstakten är dock högre än märket i privat sektor och något lägre i offentlig sektor, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg, i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutet: Reallönerna stiger