DEN SVENSKA EKONOMIN

Sverige mot jumboplats i EU:s tillväxtlista

Ljusglimtarna är få på Sveriges ekonomiska himmel, enligt EU-kommissionen. Arkivfoto. Bild: Ali Lorestani/TT

EU (TT:s korrespondent)

Sveriges ekonomi krymper med 0,5 procent under år 2023, enligt EU-kommissionens ekonomiska höstprognos. Och recessionen antas fortsätta 2024, vilket ger Sverige den sämsta prognosen bland alla EU-länder.

Onsdagens höstprognos bjuder på många minussiffror för 2023 – inte bara Sverige utan även nio andra länder i EU, däribland bjässen Tyskland.

Totalt sett håller sig däremot både EU som helhet och eurozonen över recessionsgränsen, med en väntad tillväxt i år på 0,6 procent.

Tillbaka på jumboplatsen

Allra sämst 2023 är Estland, där ekonomin backar med 2,6 procent, följt av 0,9 procent i Irland, 0,7 i Ungern och 0,6 i Luxemburg. Andra minusländer är Lettland, Litauen, Österrike och Tjeckien.

Sverige ligger därmed inte längre allra längst ner, vilket man gjorde i vårprognosen i maj.

Trösten är emellertid bara tillfällig eftersom Sverige väntas vara tillbaka på jumboplatsen under 2024. EU-kommissionen tror då på en fortsatt svensk recession med 0,2 procent – och att Sverige då är enda land i EU som har en krympande ekonomi.

Först år 2025 tror kommissionen på svensk tillväxt igen, då med måttliga 1,3 procent.

"Väldigt ovisst"

För EU som helhet betecknar EU-kommissionen läget som en "måttlig återhämtning efter ett utmanande år".

"Vi står fortfarande inför ett väldigt ovisst geopolitiskt landskap, som nu ytterligare förvärras av konflikten i Mellanöstern. Trots vår motståndskraft mot upprepade chocker måste EU:s ekonomi också hantera långvariga strukturella utmaningar", konstaterar högste finansansvarige EU-kommissionären Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

Utvecklingen ser ändå något ljusare ut för kommande år, med en förväntad tillväxt 2024 på 1,3 procent i hela EU och 1,2 procent i eurozonen.

"Vi väntar oss en måttlig uppgång i tillväxt då inflationen lättar ytterligare och arbetsmarknaden är fortsatt motståndskraftig", säger ekonomikommissionären Paolo Gentiloni.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Så här siar EU-kommissionen om tillväxten för 2024 i sin höstprognos (siffror för 2023 inom parentes):

Malta: 4 (4)

Rumänien: 3,1 (2,2)

Irland: 3 (-0,9)

Polen: 2,7 (0.4)

Cypern: 2,6 (2,2)

Kroatien: 2,5 (2,6)

Litauen: 2,5 (-0,4)

Ungern: 2,4 (-0,7)

Lettland: 2,4 (-0,2)

Grekland: 2,3 (2,4)

Slovenien: 2 (1,3)

Estland: 1,9 (-2,6)

Bulgarien: 1,8 (2)

Spanien: 1,7 (2,4)

Slovakien: 1,7 (1,3)

Belgien: 1,4 (1,4)

Danmark: 1,4 (1,2)

Tjeckien: 1,4 (-0,4)

Luxemburg: 1,4 (-0,6)

Portugal: 1,3 (2,2)

Frankrike: 1,2 (1)

Nederländerna: 1,1 (0,6)

Österrike: 1 (-0,5)

Italien: 0,9 (0,7)

Tyskland: 0,8 (-0,3)

Finland: 0,8 (0,1)

Sverige: -0,2 (-0,5)

Hela EU: 1,3 (0,6)

Eurozonen: 1,2 (0,6)

Källa: EU-kommissionen