FRIHANDELNS FRAMTID

Frihandelsavtal med Nya Zeeland nära – omröstning återstår

Nya Zeelands premiärminister Chris Hipkins träffar statsminister Ulf Kristersson (M) i Sagerska huset för att uppmärksamma det nya frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland. Bild: Oscar Olsson/TT

EU:s frihandelsavtal med Nya Zeeland var en viktig fråga under det svenska ordförandeskapet. Nu är avtalet färdigförhandlat och enbart en omröstning i EU-parlamentet återstår. ”För båda parter skapar frihandelsavtalet nya spännande möjligheter samt sänker kostnader”, säger David Taylor, Nya Zeelands ambassadör i Sverige, till TN.

Efter flera års förhandlingar skrevs i somras EU:s handelsavtal med Nya Zeeland under i Bryssel. Nya Zeelands premiärminister Chris Hipkins besökte dagen efter undertecknandet Sverige för att personligen tacka för landets arbete för att genomdriva frihandelsavtalet.

– Sverige var viktigt för att få avtalet över linjen. De har varit orubbliga i sitt stöd för Nya Zeeland, säger Chris Hopkins till nya zeeländska The Post.

Nya Zeelands handelsminister Damien O'Connor, vänster, under en konferens tillsammans med Sveriges handelsminister Johan Forsell och Valdis Dombrovskis, EU:s handelskommissionär. Bild: Virginia Mayo

Avtalet innebär bland annat avskaffande av tullar för såväl industrivaror som jordbruksprodukter, förenklingar av företags tjänstehandel och bättre tillgång till Nya Zeelands upphandlingsmarknad för varor, tjänster och byggentreprenader.

– Avtalet kommer att medföra betydande ekonomiska möjligheter och innehåller de mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden EU någonsin inkluderat i ett handelsavtal. Det har varit en prioritering för det svenska ordförandeskapet i EU, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, i ett pressmeddelande.

EU är Nya Zeelands fjärde största handelspartner. Nya Zeelands ambassadör till Sverige David Taylor understryker de historiska banden mellan de båda aktörerna och det ambitiösa arbetet när det gäller klimatförändringar, jämställdhet och māoriernas handelsengagemang.

”Nya Zeeland och EU är starka likasinnade partner. Vi har en lång historia av partnerskap och samarbete. Vi delar värderingar och intressen. Vi är båda engagerade i hållbarhet och den gröna omställningen. Vi tillämpar båda hög standard i vår handel liksom inom arbetsrätt, miljö och djurskydd”, skriver David Taylor i ett mejl till TN.

Kraftigt växande handel

EU-kommissionen räknar med att den bilaterala handeln kan växa med upp till 30 procent som en följd av avtalet. Enligt EU:s konsekvensanalys kan företag i EU spara närmare 1,62 miljarder kronor i tullbetalningar under avtalets första år och Nya Zeeland 650 miljoner under samma period. Potentialen för europeiska investeringsflöden beräknas även kunna öka med 80 procent, enligt EU.

”För båda parter skapar frihandelsavtalet nya spännande möjligheter samt sänker kostnader”, skriver David Taylor.

David Taylor, Nya Zeelands ambassadör till Sverige Bild: Simon Elwell

Även Björn Wedin, handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, välkomnar avtalet.

– Nya Zeeland är en relativt liten marknad jämfört med andra länder som EU förhandlar frihandelsavtal med, men fortfarande viktig. Likväl har det symbolisk betydelse då det dels signalerar framgång i EU:s marknadsöppnande handelsagenda, dels är första gången EU sluter ett avtal där avtalets hållbarhetskapitel ska vara föremål för sanktioner vid avtalsbrott. Detta är en del av EU:s nya standarder vid nyförhandlade frihandelsavtal, säger han.

Han fortsätter:

– Med bakgrund i att handelspolitiken under nuvarande mandatperiod har präglats av att få på plats olika initiativ som riskerar minska företagens handelsmöjligheter utanför EU, är det extra välkommet att detta avtal slutförs.

Omröstning återstår i parlamenten

Men ännu är avtalet inte i hamn. I tisdags gav Europaparlamentets handelsutskott INTA grönt ljus till avtalet, men det ska röstas igenom i såväl Nya Zeelands parlament som i Europaparlamentet. På senare tid har EU:s förmåga att ratificera och implementera frihandelsavtal inte varit den bästa, vilket inte minst har varit fallet med Mercosur-förhandlingarna med en rad sydamerikanska länder.

Björn Wedin, handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Men om ratificieringen genomförs senare i år kan avtalet komma att träda i kraft under första halvåret av 2024, enligt Nya Zeelands ambassadör David Taylor.

”När frihandelsavtalet väl trätt i kraft skapar det möjligheter för affärer. Utmaningen är då att hjälpa företag i Nya Zeeland, Sverige och hela EU att dra nytta av det. Nya zeeländska myndigheter tänker på vad vi kan göra för att möjliggöra detta. Vi hoppas även att Sverige och svenska företag kommer att tänka kreativt kring hur man kan få frihandelsavtalet att leverera”, skriver han i ett mejl till TN.

Björn Wedin på Svenskt Näringsliv hoppas att avtalet snart är i hamn.

– Det svenska ordförandeskapet har varit aktiva i att driva på processen för detta avtal. Vi hoppas givetvis på att detta avtal seglar igenom. Det vore mycket bra för båda parter, säger han.