DEN SVENSKA EKONOMIN

Oväntat svag tillväxt i Sverige

Nya BNP-siffror har presenterats för svensk del. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Svensk ekonomi utvecklades oväntat trögt i april. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte inte alls jämfört med mars, visar en preliminär så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån (SCB).

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en tillväxt på 0,3 procent i april jämfört med månaden före, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Jämfört med ett år tidigare krympte den svenska ekonomin med 0,1 procent i april, enligt SCB.

I mars krympte svensk ekonomi med 0,1 procent mot månaden före, medan den växte med 0,1 procent i årstakt, enligt reviderade siffror.

Hushållens konsumtion ökade med 1,2 procent i april 2023 jämfört med mars i år, i säsongrensade tal, enligt SCB. Jämfört med april 2022 förblev hushållskonsumtionen oförändrad, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser.

Samtidigt visar färska siffror från industrin att den totala orderingången ökade med 3 procent i april jämfört med mars i säsongsrensade tal. Jämfört med april föregående år minskade orderingången med 0,1 procent i kalenderkorrigerade tal.