DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Expert: Därför kan effektivare upphandlingar spara miljarder

”Intresset för inköp måste bli större, både i den politiska ledningen och bland förvaltningschefer”, säger Ellen Hausel Heldahl. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Upphandlingsdokumenten måste bli mer träffsäkra, så att fler kan lämna anbud. Det menar Ellen Hausel Heldahl, expert på upphandlingar på Svenskt Näringsliv, i Dagens Samhälle.

Offentlig sektor kan spara in många miljarder på effektivare upphandlingar, menar Svenskt Näringslivs expert på upphandlingar, Ellen Hausel Heldahl. Enligt Dagens Samhälle handlar det om att göra upphandlingsdokumenten mindre krångliga, att minska antalet direktupphandlingar, skapa skarpare intern uppföljning och att få bättre koll på vad marknaden har att erbjuda.

– Och intresset för inköp måste bli större, både i den politiska ledningen och bland förvaltningschefer, säger Ellen Hausel Heldahl till tidningen.

Fler skulle kunna lägga anbud, menar hon.

– Men då måste också upphandlingsdokumenten bli mer träffsäkra, bland annat genom enklare språkbruk.

Dessutom menar hon att de svenska kommunerna borde ha strategier för inköp tvärs över hela kommunen.

– I dag är det vanligt att rektorn ansvarar för inköpen till skolan, bostadsbolaget till trapphusen och äldreboendet till sina lokaler. Om man i stället arbetar tvärfunktionellt, och ihop med upphandlingskontoret och en controller, blir besparingarna enorma, säger Ellen Hausel Heldahl.

Dagens Samhälle: Experten: Miljarder att spara på effektivare upphandling