FRIHANDELNS FRAMTID

Ny fart för Mercosur-debatt i EU

Bild: Manu Fernandez

EU (TT:s korrespondent)

EU hoppas på en "milstolpe" i handeln med Mercosurländerna vid toppmöte i Bryssel i sommar – trots ilskna protester från miljöaktivister.

– De har missuppfattat hur de här avtalen ser ut, kontrar handelsminister Johan Forssell (M).

När EU-ländernas handelsministrar klev in till torsdagens diskussioner i Bryssel var fasaden på mötesbyggnaden förvandlad till anslagstavla från Greenpeace.

"Stoppa EU-Mercosur", löd texten på en lång giftgul banderoll, uppsatt i protest mot det tänkta handelsavtal som miljöorganisationen anser vara till skada för miljön.

Fast det håller inte handelsministern med om.

– Tittar man på själva avtalen i sig så innehåller det mekanismer för att ta väldigt stor miljömässig hänsyn. Det här skulle vara ett bra steg och ett viktigt steg framåt både för ekonomi och jobb och miljön, säger Forssell efter mötet med sina kollegor.

Toppträff i juli

Mercosur-avtalet är färdigförhandlat, men fortsatt långt ifrån spikat. EU:s förhoppning är att ett toppmöte i Bryssel med stats- och regeringscheferna från länderna i Latinamerika den 19-20 juli ska ge en avgörande knuff framåt.

Motstånd finns dock inte bara hos miljöaktivister, utan även bland mer protektionistiskt inriktade EU-länder som oroas över konkurrensen från länder som Brasilien och Argentina.

– Det är enorm marknad som öppnar upp sig åt båda hållen. Detta är naturligtvis inte enkelt, men vi gör allt vi kan under det svenska ordförandeskapet för att ge det här en knuff framåt, säger Johan Forssell.

Tullfritt för Ukraina

På torsdagsmötet diskuterade EU-länderna även sina handelsrelationer med Kina och USA, inte minst inför nästa veckas viktiga handels- och teknikrådsmöte med USA i Luleå.

– Hela syftet är att föra USA och EU närmare varandra och stärka den transatlantiska länken, konstaterar Forssell.

EU-länderna sade också formellt ja till att ge Ukraina ytterligare ett år av frihandel med EU, för att hjälpa landet och lindra de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands förnyade krig.

Wiktor Nummelin/TT

Handelsminister Johan Forssell (M) vid torsdagens EU-möte i Bryssel. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Fakta

EU:s medlemsländer godkände på torsdagen slopandet av alla tullar och kvoter för import från Ukraina under ytterligare ett år, fram till juni 2024.

I princip gavs klartecken redan för en månad sedan av EU-ländernas ambassadörer. Det kom efter en infekterad strid där fem av EU:s östligaste länder – Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien – tillfälligt stoppat importen av framför allt spannmål och livsmedel från Ukraina eftersom man ansett att den egna jordbruksproduktionen blivit otillbörligt lidande av tullfriheten.

En lösning kom först sedan EU-kommissionen utlovat mångmiljardstöd till länderna och löfte om att hjälpa till med att snabbt föra vidare ukrainskt spannmål och produkter längre västerut.

I torsdagens omröstning sade alla EU-länder ja utom Ungern, som valde att avstå.