DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Barometer: Mörka utsikter för småföretag

Tuffa tider och mörka utsikter för svenska småföretagare, enligt en färsk barometer från Swedbank. Arkivbild Bild: Amir Nabizadeh/TT

Ekonomi (TT)

Lönsamheten bland svenska småföretag närmar sig de lägsta nivåerna sedan 1990-talskrisen, enligt Småföretagsbarometern från storbanken Swedbank.

Och utsikterna ser mörka ut, enligt barometern.

"Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan. Framtidsutsikterna är också mörka", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

"Det finns risk för en större nedgång än vad företagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas samtidigt som bostadsbyggandet faller", tillägger banken.

Orderingången i sektorn lyfte i fjol, men faller snabbt tillbaka under 2023.

"Under det kommande året förväntas orderingången fortsätta att backa. Samtliga branscher räknar med en svagare utveckling. Mest negativa är företagen inom detaljhandel, transport, hotell och restaurang och bygg där drygt vart tredje företag räknar med en krympande orderingång", skriver Swedbank.

Stor kompetensbrist på arbetsmarknaden gör att många företag trots krisen väljer att inte göra sig av med anställda, enligt Johan Grip, chefsekonom på branschföreningen Företagarna.