DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Bild: Virginia Mayo

EU (TT:s korrespondent)

Ändringsförslag från ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU.

Det dröjer sannolikt till i höst innan EU-parlamentets ansvariga utskott ska rösta om sin syn på kommissionens förslag om minimilöner.

De föreslagna ändringar som nu lämnats in ger ändå fog för optimism bland de svenska ledamöter som länge och högljutt protesterat mot planerna.

– För det svensk-danska problemet finns det ingen lösning på plats ännu, men jag har ändå goda förhoppningar om att vi kommer att få en majoritet bakom det förslag till systemundantag som vi har lämnat in, berättar svenska ledamoten Johan Danielsson (S).

I Sverige och Danmark har såväl regeringar som fack och näringsliv reagerat skarpt mot EU-kommissionens förslag som presenterades i höstas. Ansvarige arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit har visserligen bedyrat att man inte vill ändra något för hur lönesättningen sker i Sverige och Danmark via förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Ändå är oron stor för att kommissionsförslaget kan leda till att de "nordiska modellerna" skjuts i sank om frågan drivs upp till EU:s domstol.

Nordiska ledamöter från de olika partigrupperna i EU-parlamentet pressar dock på sina kollegor för att åstadkomma acceptabla förändringar.

– Det finns en ökad förståelse för att nu måste vi faktiskt lösa den här svensk-danska problematiken, säger Johan Danielsson.

Wiktor Nummelin/TT