DEN SVENSKA EKONOMIN

"Sverige behöver fortfarande kontanter"

Allt fler betalningar sker digitalt – men systemen är sårbara och alla har inte tillgång till dessa, skriver särskilda utredaren Anna Kinberg Batra i DN Debatt. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Staten måste ta ansvar för att betalningar kan ske säkert – både digitalt och fysiskt – såväl i vardag som i kris, skriver särskilda utredaren Anna Kinberg Batra i DN Debatt.

Kinberg Batra fick 2020 av regeringen i uppdrag att utreda statens roll på betalningsmarknaden. Nu överlämnas betänkandet.

Utredningen pekar för det första på att fler måste få tillgång till digitala betalningar. Omkring en miljon vuxna i Sverige saknar full tillgång till detta. Dessutom är Sverige ett av få EU-länder som saknar statlig e-legitimation på högsta säkerhetsnivå.

För det andra behöver Sverige säkrare digitala betalningar – och för denna "grundläggande systemsäkerhet måste staten ta större ansvar". Detta genom att både ställa krav på privata aktörer och själv ta större ansvar. Som exempel nämner Kinberg Batra att företaget som äger Swish, Getswish, inte är under direkt tillsyn av Finansinspektionen.

Slutligen skriver Kinberg Batra att Sverige fortfarande behöver kontanter, i synnerhet med beredskap i åtanke. Utredningen föreslår till exempel en skyldighet för apotek att ta emot kontanter för receptbelagda läkemedel och motsvarande lagstiftning för andra livsnödvändiga varor.