ENERGIPOLITIK

Nytt förslag om elprisstöd till företag

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) överraskade många med att stoppa ett förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar dagarna före jul. Nu kommer ett nytt förslag från Svenska kraftnät. Arkivbild Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Svenska kraftnät har presenterat ett uppdaterat förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar.

Det blir ett elstöd med ett tak som avgörs av EU:s statsstödsregler. Stödbeloppet till enskilda mottagare kommer inte att överstiga två miljoner euro (motsvarande drygt 22 miljoner kronor).

"Förslaget bygger till stora delar på samma modell som gäller elstöd till hushåll, som är planerat att börja betalas ut av försäkringskassan i februari. Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4", skriver Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Ett tidigare förslag hamnade i papperskorgen i slutet av december, sedan regeringen bedömt att det skulle strida mot EU-regler om statsstöd.

Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, tror att det nya förslaget har större chanser att få klartecken.

– Det är en förväntad modell givet den situation som uppstått, och det är också rimligt att företagen får del av flaskhalsintäkterna. Vår bedömning är att den nya modellen borde ha bättre förutsättningar att kunna bli godkänd. Det viktiga nu är att den vidare processen sker så skyndsamt som möjligt, säger Jonas Frycklund till TN.

Fakta

Dagens nya förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar från Svenska kraftnät ska nu godkännas av Energimarknadsinspektionen. I förra rundan tog inspektionen tre veckor på sig att göra tillägg och ge klartecken.

Precis som när det gäller elprisstödet till hushåll – som enligt regeringens plan ska börja betalas ut i februari – är det bara elanvändare i södra Sverige som kommer att omfattas av det stödpaket som nu ska presenteras.

Ett separat riktat stöd till elintensiva företag – som det har avsatts 2,4 miljarder kronor för i statsbudgeten – har tidigare presenterats av regeringen. Det ligger sedan slutet av december för prövning hos EU-kommissionen.

Regeringen har även föreslagit justeringar när det gäller möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar för att hjälpa företag i krisläget – vilket ska läggas fram i en extra ändringsbudget i slutet januari.