FRIHANDELNS FRAMTID

Undersökning: Fler företag har svårt att importera

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Stillastående fabriker i Kina och höga energipriser leder till att allt fler företag upplever svårigheter när de ska importera varor eller tjänster, enligt en ny undersökning. Henrik Isakson, Svenskt Näringsliv, märker nu ett skifte från ett just in time-system till ett som är inriktat på just in case.

En perfekt storm håller på att blåsa upp globalt och slår hårt mot företagens leveranskedjor. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 84 procent av företagen upplever svårigheter när de ska importera varor eller tjänster som de efterfrågar. Förseningar i leveranstider är det största upplevda problemet för importerande företag, strax därefter kommer stigande priser och brist på varor och tjänster.

– Problemen är sammankopplade. Om det råder brist på varor och tjänster då stiger lätt priserna. Det visar att en del av den inflation vi ser nu, som är den högsta på flera decennier, är delvis importerad. Sverige är ett väldigt importberoende land, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv.

Stängda fabriker i Kina

Den första delen av den perfekta stormen utgår från Kina.

– När nästan hela världen i olika grad lämnat coronasituationen bakom sig, rent hälsomässigt, har kineserna inte gjort det. Det beror på att de har satsat på ett vaccin som inte är lika effektivt. Men de åtgärder som används där är inte proportionella och får allvarliga konsekvenser.

Kina sänder ut illavarslande signaler om att regeringen när som helst kan stänga ner fabriker, vilket knappast är betryggande nyheter för utländska företag, enligt Henrik Isakson.

– Många fabriker har varit stängda och verkar förbli det under lång tid framöver, vilket gör att det blir stopp överallt eftersom Kina största producenter av massa varor. Det driver upp priser och orsakar förseningar.

Påverkades många leveranskedjor negativt under pandemin och har dessa i så fall hunnit återställas?

– Det saknas fortfarande arbetskraft på många ställen. Företag över hela världen har svårt att hitta rätt personal. Folk var borta för länge från sina arbetsplatser och nu har många valt att gå i pension eller byta bransch. Det saknas långtradarchaufförer på många ställen och flera containrar hamnar fel, exempelvis.

Allt fler företag satsar på lagerhållning

Höjda gas- och oljepriser i krigets efterdyningar ger stormen ökad kraft.

– Ryssland är en av världens största leverantörer av gas. Även innan ett oljeembargo väljer många europeiska länder bort rysk olja och köper på annat håll, men då blir det också dyrare. Världsmarknadspriset dras upp, säger Henrik Isakson.

Så, vilka förändringar planerar företagen att göra utifrån rådande läge? Enligt undersökningen är svaret tydligt: 51 procent av alla importerande företag har ökat, eller planerar att öka, lagerhållningen. Procentsatsen stiger ju större företaget är. Henrik Isakson talar om ett skifte från ett just in time-system till ett som är inriktat på just in case.

– Vi ser att fler företag övergår till ett tänkande som är mindre fokuserat på effektivitet och mer på säkerhet. Det är inte effektivt för vare sig företag eller konsument att ha stora lager. Men för att undvika problem verkar företagen lägga mycket i lager, kanske lägger man mer än man behöver för att verkligen vara säkra på att det finns där. Det är en gammeldags affärsmodell, men många anser att det är för stora risker.

35 procent av företagen hanterar problematiken genom att öka antalet leverantörer.

– Inte heller det är alltid det mest effektiva, men det handlar om att försäkra sig. Fler företag kopplas upp för att sprida riskerna, det är den enda tolkningen jag kan göra, säger Henrik Isakson.