SVERIGES ENTREPRENÖRER

”Värna fantasin om den framtida vinsten”

Tidigare behövde Klarna och Kry bara bry sig om att växa snabbt. Nu krävs också lönsamhet, skriver Henrik Westman i en Di-ledare.

Gemensamt för Tesla, Klarna och Kry är att de har tillgodosett ett behov som konsumenterna inte visste att de hade förrän bolagen lanserade sina tjänster och produkter. Att handla på nätet på ett smidigt och säkert sätt är en självklarhet tack vare Klarna. Att komma till en vårdcentral utan dröjsmål är möjligt tack vare Kry. Att köra på el från Stockholm till Göteborg utan att behöva ladda är möjligt tack vare Tesla.

Inget av detta hade varit verklighet utan kapitalismens kreativa kraft, där investerare är beredda att ta stora risker. Att denna process då och då tar paus är bra. En korrigering av orealistiska värderingar är ett sundhetstecken, skriver Henrik Westman i Di.

Värna fantasin om den framtida vinsten