EU:S FRAMTID

”Vägen till en swexitdebatt är kantad av goda intentioner”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Svenskarnas försämrade inställning till EU är oroande, skriver Anders Edholm, kommunikationsdirektör SCA och tidigare partisekreterare för Moderaterna, i en opinionstext i Svensk Tidskrift.

Sedan inträdet i EU 1995 har svenskarnas inställning till unionen varit relativt konstant, med en majoritet för EU-samarbetet, skriver Anders Edholm. Den fria rörligheten har primärt varit vad svensken ser som positivt med EU, men även EU som en plattform för att adressera miljö- och klimatfrågor.

Men i takt med att kvaliteten på EU-kommissionens arbete sviktat de senaste åren har även den svenska opinionen blivit allt mer skeptiskt inställd till EU. Från 2019 till 2020 minskade det generella stödet från 72 procent till 69 procent. En anledning kan vara att kommissionen börjat klampa in på områden som tidigare sett som nationella frågor, menar skribenten.

”Efter Brexit, de starka protesterna från Sverige och andra avseende minimilönedirektivet och nu den hårda kritiken mot den nya skogsstrategin borde EU-kommissionen ta intryck, ta ett steg tillbaka och göra det EU är bäst på – säkra den inre marknaden och sluta fler frihandelsavtal med tredje land”, skriver Anders Edholm.

ST: Som EU-vän medlem i ett EU-vänligt parti är jag djupt oroad över den försämrade inställningen till EU bland svenskarna.