DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Undersökning: Nyföretagandet rasar

Nyföretagarbarometern visar att allt färre startar företag i Sverige. Fallet i september jämfört med för ett år sedan är 25 procent.

NyföretagarCentrum Sverige, som står bakom barometern, menar att förklaringen till fallet är att många påverkas av det osäkra läget i ekonomin.

Nyföretagandet minskar i hela landet i september. I Jämtland är läget värst, minus 50 procent.

– Den fortsatta osäkerheten och volatiliteten borde leda till att den nya regeringen agerar snabbt med åtgärder för att stabilisera ekonomin och nyföretagandet. Låt oss hoppas att så sker, säger Harry Goldman, vd för NyföretagarCentrum Sverige i ett pressmeddelande.