CORONAVACCINERINGEN

Smittspridningen på uppåtgående

Ampuller med använt vaccin från Pfizer (Comirnaty) och Moderna (Spikevax). Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Coronaviruset (TT)

Smittspridningen av covid-19 ökar i såväl Sverige som övriga Europa. Återigen uppmanas till vaccinering.

Folkhälsomyndighetens lägesbild är tyvärr negativ:

– Vi står nu i ett läge där vi ser ett ökande antal fall av covid-19, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Lägesbilden globalt är att det är ett stort antal ökande fall i Europa.

– Det är den världsdel som har högst incidens för tillfället, säger Björkholm.

Även i övriga nordiska länder ökar fallen. I Danmark och Norge ökar det mer än i Sverige just nu, säger Britta Björkholm.

– Men ökningen verkar fortsätta (i Sverige), säger hon.

– Vi är på uppåtgående, säger hon.

Sex fall av omikron

Sex fall av omikron har hittats i Sverige. Alla har resehistorik till Sydafrika, säger Björkholm.

– På grund av detta har vi skalat upp vår typning och sekvensering.

FHM stärker även övervakningen för att hitta omikron snabbare.

Än så länge finns inget som tyder på att omikron är farligare än andra varianter, säger Britta Björkholm. Det betyder dock inte att det inte skulle kunna vara så, säger hon.

– Det har gått för kort tid. Vi vet inte helt enkelt.

Britta Björkholm får en fråga om hur pass sjuka de personer i Sverige som bekräftats smittade med omikronvarianten har blivit.

– Jag har inga detaljer, men så vitt jag vet är det ingen som har varit allvarligt sjuk, utan man har haft mildare symtom.

Restriktioner

Björklund pratar även om de möjliga restriktioner som kan komma att bli aktuella på nytt, och som presenterades tidigare under torsdagen.

– De kommer beslutas och genomföras om vi ser en fortsatt ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Det ligger i farans riktning att det kan hända i närtid, säger Björkholm.

För att behöva införa så få åtgärder som möjligt är det viktigaste att så många som möjligt vaccinerar sig, samt att man stannar hemma och testar sig vid symtom.

– Vi ser som sagt en ökad smittspridning och en viss ökad vårdbelastning i Sverige. I Europa har vi en annan situation med betydligt högre smittspridning och vårdbelastning. Det är det vi befarar skulle kunna hända här.

43 på iva

Totalt vårdas nu 286 personer med covid-19 på sjukhus, borträknat de som ligger på iva.

På iva vårdas just nu 43 covidpatienter, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Bland de vaccinerade är det främst sköra äldre som är i behov av vård.

Flera regioner ser risk för en försämrad situation på kort och lång sikt, säger Fredricson.

– Jag vill lyfta fram att det på Socialstyrelsen pågår ett mycket aktivt arbete för att säkerställa att nya läkemedel för covid-19 kommer till Sverige för användning.

Målsättningen är att läkemedlen ska komma till nytta så snart det är möjligt, säger han.

Fakta

Totalt har 15 164 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Sammanlagt har 1 209 935 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19 under pandemin.

7 599 423 personer (tolv år och äldre) har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 84,1 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

Av alla i gruppen från tolv år och äldre har 7 162 242 personer, eller 79,3 procent, fått två doser.

Från och med vecka 48 redovisar Folkhälsomyndigheten vaccinationstäckningen bland personer som är tolv år och äldre. Dessförinnan var det 16 år och uppåt som gällde.

Källa: Folkhälsomyndigheten