DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Miljödomstolen stoppar Grönans utbyggnad

Mark- och miljödomstolen säger nej till utbyggnaden av nöjesparken Gröna Lund i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stockholm (TT)

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad på Djurgården i Stockholm.

Planen strider mot riksintresset för Nationalstadsparken, skriver domstolen, som var enig i sitt beslut.

Som skäl för upphävandet av beslutet om detaljplanen anger domstolen två orsaker. Dels genom att en utvidgning av nöjesfältet i sig inte är tillåten inom Nationalstadsparken, dels att de kulturhistoriska värdena för riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas om detaljplanen blev verklighet.

Johan Nilsson/TT