FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

”Konkurrens på lika villkor krävs för en fungerande välfärd”

Bild: Amir Nabizadeh/TT

"Vi måste börja prata mer positivt om företagande", säger välfärdsföretagaren Kayhan Utkutug, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté på Svenskt Näringslivs hemsida.

Kayhan Utkutug driver sedan tio år tillbaka hemtjänsten Eveo. Verksamheten har en språkinriktning som hjälper äldre personer som tappat förmågan att tala svenska, om det inte är modersmålet.

Som ny ledamot hoppas han engagera sig i välfärdsföretagens förutsättningar att anställda kompetent personal. Han vill också lyfta sina egna erfarenheter av kommunernas (alltså huvudmännens) behandling av välfärdsföretag och särbehandlingen av sina egna verksamheter.

– Det snedvrider konkurrensen och ger oss och våra kunder sämre förutsättningar. Här bör man tänka om tycker jag, säger han.

Svenskt Näringsliv: ”Konkurrens på lika villkor krävs för en fungerande välfärd”