FRAMTIDENS TRANSPORTER

Handelskamrar kräver satsning på järnvägen

Bild: Paul Wennerholm/TT

Tre handelskamrar kräver i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth att det görs en satsning på järnvägen.

Det är handelskamrarna i Stockholm, Mälardalen och Värmland som tillsammans med ett antal större företag överlämnat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I befintligt förslag till nationell plan finns inga stora satsningar på vare sig Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Brevets undertecknare är eniga om att det är en oacceptabel brist som behöver korrigeras skyndsamt.

”Näringslivet vill och måste resa hållbart. Nu finns en möjlighet att knyta ihop Sverige och Norge med en modern och grön förbindelse. Det finns mycket som tyder på att en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm inte bara är samhällsekonomiskt lönsam utan också kommersiellt lönsam. Vi uppfattar att det just nu finns ett starkt intresse för att utreda möjligheten i Norge. Sätt därför skyndsamt igång den gemensamma utredningen med Norge och prioritera nödvändiga investeringar på Mälarbanan och Värmlandsbanan”, skriver handelskamrarna i det öppna brevet.

Handelskamrarna i Stockholm, Mälardalen och Värmland skriver till infrastrukturministern