Hälsobolag satsar på toapapper på halm

Essity planerar inköp av 70 000 ton halm per år till sin produktion av mjukpapper i Mannheim, Tyskland. Arkivbild Bild: Frank May NTB/TT

Ekonomi (TT)

Toapapper gjort på halm kan snart hänga på en toalett nära dig.

Hygien- och hälsobolaget Essity trycker nu på startknappen för en anläggning i Tyskland för storskalig produktion av pappersmassa gjort på halm från vete.

De första toarullarna i vilka Essity använt halm som råvara ska gå att köpa i Tyskland i början av nästa år. Det blir under varumärket Zewa.

– Det är den största innovationen på mjukpapper på länge, där vi använder en helt ny råvara, säger Essitychefen Magnus Groth.

Zewas toalettrullar ska nästa år till 30 procent bestå av pappersmassa av halm.

– Det kommer inte märkas någon som helst skillnad, vare sig vad gäller mjukhet, styrka eller färg, säger Groth.

Fler anläggningar

Att lanseringen blir i Tyskland hänger samman med att Essitys första produktionsanläggning för att framställa pappersmassa baserat på halm från vete har byggts upp på bolagets befintliga pappersfabrik i Mannheim, Tyskland.

Den nya anläggningen för pappersmassa på alternativa råvaror har en produktionskapacitet på 35 000 ton per år. Detta motsvarar 1,5 procent av den pappersmassa på färska träfiber som Essity använder globalt.

– Vi ser att det finns goda förutsättningar, när vi har fått lite drifterfarenhet, att bygga upp fler anläggningar av den här typen, där det finns tillgång till råvara i anslutning till produktionsanläggningar, säger Groth.

Flera ställen har redan identifierats i Frankrike, Nordamerika och i Kina, enligt Essitychefen.

– Genom att bygga fler sådana här anläggningar skulle vi på sikt kunna ersätta 5-10 procent av vår totala användning av fiber med alternativa råvaror, säger Groth.

TT: Är det billigare med halm än träfiber?

– Vår bedömning är det här kommer att vara konkurrenskraftigt kostnadsmässigt jämfört med konventionell produktion med träfiber.

Lägre utsläpp

Förutsättningarna för att bygga upp denna typ av anläggning i Sverige ser just nu inte gynnsamma ut. Om det ändå skulle göras en satsning i Sverige skulle den troligen behöva bygga på import av alternativa råvaror från Centraleuropa, enligt Groth.

– Men det ligger i så fall några år framåt i tiden, säger han.

Tillgången på halm som råvara i pappersmassa är dock generellt stor enligt Essity. Pappersjätten bedömer att ungefär hälften av all världens halm inom jordbruket i dag förblir oanvänt.

Halm i stället för träfiber i pappersmassan innebär enligt Essitychefen en besparing både vad gäller energi- och vattenförbrukning.

– Växthusgasutsläppen blir 20 procent lägre än vid framställningen av konventionell pappersmassa med träfiber, säger Groth.

Mycket av detta hänger samman med minskade transporter, då halmen kan tas från kringliggande jordbruk medan träfiber ofta hämtas från skogarna i Norden eller Brasilien. Till det kommer att användningen av lokalt tillgänglig råvara innebär att man slipper den energikrävande torkningen och uppblötningen av pappersmassan som träfibermassa måste genomgå.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Utvecklingen av en anläggning för att ta fram halmmassa i Mannheim inleddes i maj 2020 och har enligt Essity kostat 40 miljoner euro (cirka 410 miljoner kronor).

Mannheimfabriken, med en årlig produktionskapacitet på 283 000 ton mjukpapper, planerar nu att årligen upphandla 70 000 ton halm som ska omvandlas till 35 000 ton pappersmassa.

Tekniken som används för att framställa pappersmassa på halm bygger på ett långsiktigt exklusivt licensavtal med en extern part. Avtalet gäller i alla länder där Essity har stor verksamhet och inkluderar en förlängningsoption.

Källa: Essity