DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Förslag om höjt inkomstkrav hårt slag mot besöksnäringen

Bild: Mostphotos

Nästan alla arbetskraftsinvandrare inom hotell- och restaurang skulle förlora sina arbetstillstånd om ett förslag att höja inkomstkraven blir verklighet, skriver Besöksliv.

– Mycket alarmerande. Ett höjt inkomstkrav skulle begränsa möjligheten att rekrytera nyckelkompetenser och därmed försvåra näringens möjlighet att växa, utvecklas och skapa nya jobb, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, till Besöksliv.

En av åtgärderna som föreslås är att höja inkomstkravet till medianlönen på arbetsmarknaden, som ligger på 31 700 kronor i månaden. En färsk rapport från Almega visar att det skulle slå hårt mot flera branscher.

Besöksliv: Förslag om höjt inkomstkrav ett hårt slag mot besöksnäringen