DEN SVENSKA INDUSTRIN

Ett steg närmare stålverk i Boden

Vy över Svartbyn i Bodens kommun. Bild: Mats Engfors/Fotographic/Pressbild

Länsstyrelsen i Norrbotten har accepterat vissa delar av H2 Green Steels ansökan om miljötillstånd för deras planer på att bygga en anläggning för fossilfritt stål i Boden, rapporterar SVT Nyheter.

Länsstyrelsen vill att bolaget ska visa att det finns förutsättningar för att klara art- och biotopskyddet för vissa växter och djur.

– När det gäller djur så handlar det om groddjur och storspoven. Bolaget ska också kunna visa att verksamheten kan bedrivas utan att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt, säger Anna-Carin Ohlsson, enhetschef vid miljöskyddsenheten, till SVT Nyheter.

SVT Nyheter: Stålverket i Boden får ja till miljötillstånd – om djuren kan skyddas