DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Debatt: Försenad digital revolution kostar gröna industrijobb

Industrins digitalisering är en fråga som angår hela samhället men Sverige riskerar att hamna efter, skriver Ericssons CTO Erik Ekudden på Di Debatt.

Just nu planerar och genomför länder som Sydkorea, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannien och USA stora satsningar för att digitalisera industrin.

I Sverige har hittills inte motsvarande satsningar kommit igång, vilket gör att vi riskerar att hamna på efterkälken. Det blir svårare att attrahera kompetens och investeringar. I förlängningen blir det färre jobb och industrins gröna omställning äventyras, skriver Erik Ekudden i Di och menar att politiken har ett ansvar för att skapa rimliga grundförutsättningar.

Debatt: Försenad digital revolution kostar gröna industrijobb