DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Baylan öppnar för nya gruvor i Sverige

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) är sugen på mineraler. Foto av TT

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger till SvD att Sverige måste öppna för möjligheten att starta nya gruvor i Sverige för att att lägga en grund för en omställning till ett elektrifierat samhälle.

I Sverige återfinns många av de mineraler som till exempel används i batterier, men långa tillståndsprocesser hindrar gruvnäringen att starta nya gruvverksamheter.

– Det är så att vi kommer att behöva mer material. Och Sverige har goda förutsättningar för innovationskritiska mineraler. Vi producerar 90 procent av EU:s järn idag. Vi har också koppar, kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller, säger han till SvD.

Han säger att Sverige behöver mer ”jungfruliga råvaror”, men måste också kunna återvinna mer.

SvD: Baylan om nya gruvor: ”Vi måste ta vårt ansvar”