DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Fjäril kan stoppa fabrik i Timrå

Akrivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Den sällsynta Mnemosynefjärilen har dykt upp i Torsboda utanför Sundsvall. Nu riskerar det kinesiska energiteknikbolaget Shanghai Putailais (PTL) planerade fabrik att stöta på problem, eftersom fjärilen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det rapporterar Sundsvalls Tidning.

PTL är en underleverantör till batteritillverkaren Northvolt, och totalt planerar de en investering på mer än 13 miljarder kronor som ska generera cirka 1 900 nya arbetstillfällen i samband med fabriken i Torsboda.

PTL måste nu hantera frågan om fjärilen i ansökan om miljötillstånd till Mark-och miljödomstolen. De har två alternativ: antingen flyttar man fabriken så att det inte berör fjärilsmarker eller så söker dispens för att bygga ändå. För att det sista alternativet ska bli aktuellt krävs att fabriksbygget bedöms som samhällsviktigt ur ett europeiskt perspektiv.

– Men för att dispens ska komma i fråga krävs att alla andra alternativ granskats och att det saknas andra lämpliga lösningar, och att artens status kan bibehållas, säger Helene Lindahl, artskyddsexpert vid Naturvårdsverket, till ST.

Sundsvalls Tidning: Grus i maskineriet – sällsynta fjärilen siktad i Torsboda