HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Balansjakt när EU pratar skog

Kalhygge utanför Sunne i Värmland. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

EU (TT:s korrespondent)

Styr inte för mycket, manar Sverige om skogen – och får hjälp av andra EU-länders ovilja mot att lämna över för mycket till Bryssel.

När EU-kommissionen i somras lade fram sitt förslag till ny skogsstrategi var kritiken snabb från framför allt Sverige och Finland.

För mycket detaljstyrning och för lite hänsyn till sådant som länderna själva ska bestämma om, var några av åsikterna.

Och det är argument som verkar gå hem när det gäller att övertyga övriga EU-länder.

Det gemensamma uttalande om strategin som medlemsländernas jordbruksministrar nu antagit får åtminstone klart godkänt av regeringen.

"Glada och tacksamma"

– Det är rådsslutsatser som vi helhjärtat kan stödja. Vi är glada och tacksamma över att slutsatserna tydligt adresserar vikten av medlemsstaternas kompetens i skogliga frågor, förklarar ambassadör Torbjörn Haak inne på måndagens jordbruksministermöte i Bryssel.

Vikten av att hitta "rätt balans" poängteras flitigt i uttalandet.

– Dagens slutsatser återspeglar behovet att alla parter arbetar tillsammans och hittar en balanserad inställning för att hantera de aldrig tidigare skådade utmaningar som våra skogar står inför, men samtidigt också skyddar de samhällen vars inkomster hänger på skogens resurser, sammanfattar Joze Podgorsek, jordbruksminister från ministerrådets nuvarande ordförandeland Slovenien.

Ingen minister

Torbjörn Haak talade för Sveriges räkning på mötet i stället för näringsminister Ibrahim Baylan, som inte varit med på något av de tre formella jordbruks- och fiskeministermöten i EU som ägt rum sedan han i somras fick ansvar för landsbygdsfrågorna.

Haak varslade på måndagen om att Sverige fortsatt oroas över det som EU-kommissionen ser framför sig i skogsstrategin.

– Vissa initiativ och förslag går i en riktning som innebär ökad detaljreglering och ökad centralisering. Den utvecklingen ser vi i Sverige med oro på, säger ambassadören på mötet.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionens nya skogsstrategi innehåller riktlinjer för hur unionens skogar bör skötas för att bland annat skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk, ökad klimatnytta och bevarad biologiska mångfald.

Skogsstrategin är en bärande del i EU:s gröna giv och handlar exempelvis om att:

* Skapa ökat skydd för primärskogar och äldre skogsbestånd inom unionen.

* Återskapa skadade skogsområden.

* Öka upptaget av koldioxid med cirka 15 procent i skog och mark.

* Begränsa kalhyggesbruk (trakthyggen).

* Plantera tre miljarder nya träd fram till 2030, på ett sätt som tar hänsyn till platsernas ekologiska förutsättningar ("rätt träd på rätt plats för rätt ändamål").

* Skapa ersättningssystem för skogsägare som får begränsade möjligheter att avverka sin skog.

* Ta fram ett system för övervakning och rapportering av tillståndet i medlemsländernas skogar.

Källa: EU-kommissionen