HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Debatt: 10 000 jobb hotas vid minskad avverkning

Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna. Bild: Björn Leijon / Skogsindustrierna

Det är fel att minska avverkningen av skogen, skriver företrädare för Skogsindustrierna på Aftonbladets debattsida.

Att använda skogen som en regulator för att kompensera fossila utsläpp är feltänkt, menar debattörerna och lyfter istället fram att ett aktivt skogsbruk, som värnar biologisk mångfald, både bidrar till en ökad kolinbindning samtidigt som det skapar jobb.

”Var fjärde svenskt sågverk och tio procent av massa-/pappersindustrin skulle få lägga ner vid en avverkningsminskning på 20 procent. Uppemot 10 000 arbetstillfällen, varav de flesta i glesbygd, skulle försvinna. Det vore förödande för lokalsamhällen och för svensk ekonomi. Men även för klimatet”, skriver de och hänvisar till en analys om konsekvenserna av avverkningsbegränsningar som gjorts av Danske Bank.

Aftonbladet Debatt: 10 000 jobb hotas om vi låter skogen stå kvar

Om debattörerna:

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Emma Berglund, ansvarig för EU och internationella skogsfrågor, Skogsindustrierna

Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, Skogsindustrierna