DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: S-ledningen krossar det fria skolvalet

Mellanstadielever årskurs 6 jobbar med att söka via dator i den digitala Nationalencyklopedin tillsammans med manlig lärare i klassrum. Bild: Alexander Olivera/TT

Om Socialdemokraterna får bestämma om vinstförbud mot friskolor kommer vi att återgå en till ett system som gällde för 40 år sedan, skriver DI:s ledarskribent Tobias Wikström.

Partiet har också radikaliserats i en annan skolfråga: att begränsa möjligheterna till köer och gå över till lottdragning om det är fler sökande än platser på en skola. Motiveringen är att då bara är vissa föräldrar utnyttjar skolvalet fullt ut och sätter sina barn i kö blir kösystemet segregerande.

Segregationen ska alltså brytas genom att familjer ska förhindras att göra sina val. Barnen ska vara statens integrationsverktyg.

"S-ledningen skulle inte hålla med om beskrivningen, utan hävdar att valfriheten består. Men utan etableringsfrihet finns ingen reell valfrihet. Att få välja mellan lika dåliga skolor är ingen valfrihet", skriver han.

Dagens industri: S-ledningen krossar det fria skolvalet