DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Medlarbud lämnas – besked tidigast fredag

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, tillsammans med medlemmar utanför Danderyds sjukhus tidigare i veckan. Bild: Fredrik Sandberg/TT

På torsdagen lämnar medlarna sitt bud till parterna i den pågående vårdkonflikten.

Någon tidsfrist är inte känd – men från fackets sida väntas ett svar tidigast fredag.

Vårdförbundet meddelar att man kommer att analysera medlarnas hemställan på Sobonas avtalsområde under torsdagen och att beslut fattas tidigast under morgondagen.

"Vi har inte varit delaktiga i framtagandet av hemställan och vet inte vad den innehåller. Vi kommer att ta oss tid att analysera hemställan utifrån det perspektivet", säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.

Formellt gäller budet endast Sobonas avtalsområde (de kommunala bolagens arbetsgivarpart), men enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar parterna på arbetsgivarsidan tillsammans för att nå ett avtal.

Konflikten mellan fack och arbetsgivare har pågått sedan den 25 april. Vårdförbundet anser inte att arbetsbelastningen är hållbar och vill bland annat se en arbetstidsförkortning. Från arbetsgivarsidan menar man att det inte är möjligt med kortad arbetstid givet det tuffa ekonomiska läget.

Sedan den 4 juni råder strejk i ett antal regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Strejken utökades så sent som i tisdags till fler arbetsplatser och ytterligare en region, Värmland.