BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Störningar på järnvägen hotar tillväxt

Stillastående tåg leder till stora merkostnader för industriföretagen. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Var fjärde industriföretag i Sverige påverkas av störningar på järnvägen – något som hotar framtida investeringar, enligt en färsk rapport.

Initiativet Omtag Svensk Järnväg har undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem och rapporten är ingen munter läsning.

Ett av fyra företag påverkas av stopp eller störningar i järnvägstrafiken till den grad att framtida investeringar och expansioner är hotade, på grund av merkostnader. Något som långsiktigt kan leda till fabriksnedläggningar.

"För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem en förutsättning för internationell konkurrenskraft. Vi ser ett stort behov av att tillförlitligheten på järnvägen ökar, både för att företagen ska kunna leverera sina varor och för att kunna rekrytera rätt kompetens", säger SJ:s vd Monica Lingegård i ett pressmeddelande.

En femtedel av alla godstransporter i Sverige går på järnväg och stillastående tåg får flera negativa följdeffekter.

"Järnvägen kan komma att bli en faktor som avgör om vår industriella sektor står inför ett stagnationsscenario eller ett tillväxtscenario", säger Green Cargos vd Henrik Dahlin.