BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

”Jobb försvinner i järnvägskaoset”

Ett godståg som transporterar järnmalm på Malmbanan. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Misskötseln av järnvägen gör att vi snart tvingas välja mellan passagerartrafik eller godstrafik, skriver Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida.

”Jobb försvinner i järnvägskaoset”, skriver han och refererar till Svenskt Näringslivs siffror som visar att var fjärde problem har problem på grund av järnvägskaoset.

”Svenska exportföretag kan inte leverera sina varor eftersom järnvägen fått förfalla. Det kostar enorma pengar och jobb riskerar att försvinna utomlands (...) Måste regeringen och Trafikverket välja mellan exportföretagens godstransporter och tåg för oss vanliga resenärer? Och vad är i så fall viktigast?”, skriver Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida.

Aftonbladet ledare: Snart måste vi välja – gods eller folk på tåget