DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: Skolinspektionen klarar inte uppdraget

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Skolinspektionen klarar inte att motverka förekomsten av svaga skolor och myndigheten måste bli bättre, skriver Anders Morin och Gustav Blix, Svenskt Näringsliv, på Altinget Debatt.

Den höga andelen elever som inte klarar grundskolan eller gymnasiet är ett allvarligt problem. Det förvärrar kompetensbristen och ökar utanförskapet och kostnaderna hamnar på löntagarna och företagen.

”En fungerande skolinspektion är av särskild betydelse för elever som inte har stöd av resursstarka föräldrar. Men i dag klarar inte Skolinspektionen sitt uppdrag att motverka förekomsten av svaga skolor”, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik och Gustav Blix, policyexpert grundskola, vid Svenskt Näringsliv på Altinget.

Altinget: Svenskt näringsliv: Skolinspektionen har misslyckats med sitt uppdrag