DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Kostnad för hyrpersonal steg – och minskade

Sjuksköterskors hyrbemanning minskade allra mest under 2023. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Vård (TT)

Regionernas kostnader för att hyra in hälso- och sjukvårdpersonal ökade under 2023.

Men under årets sista kvartal minskade kostnaderna, uppger Sveriges Kommuner och Regioner.

Under helåret steg kostnaderna för inhyrd personal med 17 procent jämfört med 2022, motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor. Kostnaden för inhyrda i förhållande till den egna personalkostnaden steg 0,3 procentenheter.

Men i tre regioner – Stockholm, Sörmland och Västra Götaland – minskade kostnaderna under året, skriver SKR i ett pressmeddelande.

Den största ökningen skedde i början av år 2023. Men sista kvartalet hade 13 regioner minskat kostnaderna med en procent jämfört med samma kvartal 2022.

I regionernas arbete mot att minska hyrbemanning har störst fokus legat på sjuksköterskor. Regionerna trappade upp sitt arbete, främst under hösten, för att säkra tillgången till egen personal.

Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg, menar att man skapat bättre förutsättningar för den egna personalen:

"Tack vare de viktiga insatser regionerna nu gör och tack vare den gemensamma upphandlingen kommer vi att få bättre kontroll över bemanningstjänsterna och minska kostnaderna", säger han i pressmeddelandet från SKR.