Händer i veckan

Bild: Mostphotos

Riksdagen uppmärksammar tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och under UF-mässan ordnas ett seminarium om entreprenörskapsundervisning.

Måndag 26 februari

 • Svensk Handel publicerar handelsbarometer, från föregående månad. 6.00

Tisdag 27 februari

 • SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2023. 8.00
 • Uppmärksammande med anledning av tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, riksdagen. 13.00

Onsdag 28 februari

 • SCB: Prisindex i producent- och importled, Utrikeshandel med varor. 8.00
 • Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern. 9.00

Torsdag 29 februari

 • Medlingsinstitutet publicerar löneutvecklingen till och med december 2023. 8.00
 • SCB: Befolkningens arbetsmarknadsstatus, 8.00
 • Silf/Swedbank: PMI, tillverkning
 • I samband med UF-mässan bjuder Svenskt Näringsliv Jönköping tillsammans med Ung Företagsamhet Jönköping in till ett lunchseminarium om ”Effekterna av entreprenörskapsundervisning” och hur det i sin tur har inverkan på kontakten mellan skola och näringsliv. 12.00

Fredag 1 mars

 • Swedbanks/Silf: Inköpschefsindex, tillverkning. 8.30
 • Mobility Sweden publicerar statistik över nybilsregistrering. 9.00